Uitvaartvereniging
"De Laatste Eer"
Wijckel

Algemene Ledenvergadering 2019

De jaarlijkse algemene ledenvergadering van uitvaartvereniging "De Laatste Eer" Wijckel zal worden gehouden op maandag 25 maart 2019 in doarpshus Irene te Wikel aanvang om 20.00 uur. Leden en belangstellenden zijn van harte uitgenodigd op de jaarvergadering.

Namens het bestuur,

Reinder de jong. 

Bij Overlijden

Neem zo spoedig mogelijk
contact op met uw huisarts.
En vervolgens met onze
uitvaartverzorgster
Tiete Groenhof - Faber
06- 22 96 36 50
(24 uur per dag bereikbaar)