Uitvaartvereniging
"De Laatste Eer"
Wijckel

Welkom

De jaarlijkse algemene ledenvergadering van uitvaartvereniging "De Laatste Eer" Wijckel zal worden gehouden op maandag 25 maart 2019 in doarpshus Irene te Wikel aanvang om 20.00 uur. Leden en belangstellenden zijn van harte uitgenodigd op de jaarvergadering. 

Welkom op de website van “Uitvaartvereniging De Laatste Eer” Wijckel.

De uitvaartvereniging is in januari 1913 opgericht door vier betrokken inwoners van Wijckel. Het begon als een klein verband dat zich inzette voor alle bewoners van ons dorp. Ruim 100 jaar later is “De Laatste Eer” uitgegroeid tot een vereniging met ruim 500 leden. Je zou het niet zeggen, maar hiermee zijn we de grootste vereniging van Wijckel.

De uitvaartvereniging “De Laatste Eer” is een zelfstandige vereniging, die aangesloten is bij de Federatie van uitvaartverenigingen in Friesland. De Friese Federatie werkt weer samen met het Landelijke Samenwerkingsverband van Uitvaartorganisatie NARDUS. 

Leden kunnen tegen een aantrekkelijke contributie gebruik maken van onze diensten. Ook niet-leden kunnen tegen betaling van deze diensten gebruik maken. Jaarlijks worden in de algemene ledenvergadering de contributie en de vergoedingen per uitvaart door de leden vastgesteld.

 

Bij Overlijden

Neem zo spoedig mogelijk
contact op met uw huisarts.
En vervolgens met onze
uitvaartverzorgster
Tiete Groenhof - Faber
06- 22 96 36 50
(24 uur per dag bereikbaar)