Uitvaartvereniging
"De Laatste Eer"
Wijckel

Over ons

Over ons

Hieronder volgt de geschiedenis van onze vereniging in het kort:

1913 De uitvaartvereniging wordt op 13 januari 1913 opgericht door vier betrokken Wikelers. Er zijn 58 leden.

1913 Het bestuur bestond uit: A. van der Meer, J. van der Tol, P. Hofman, R. Schutter en H. Koornstra. Bode was J. van der Meer en B.R. de Vries was klokkenluider.

1913 Het eerste lid dat door de vereniging ter grave is gebracht was dhr. A. Baukes (3 april 1913):

“Welke lid toen door de leden vrijwillig als liefdedienst is gedaan daar er toen nog geen geld in kas was”.

1918 Nederland gaat gebukt onder de oorlog. Sommige oude mensen kunnen het entreegeld en de contributie niet betalen, maar worden toch door de vereniging begraven.

1918 Tijdens de ledenvergadering mag er geen sterke drank meer geschonken worden. Koffie mag wel, op voorwaarde dat de kastelein niet teveel vraagt. Afgesproken wordt dat een kop koffie 3 stuivers kost.

1927 In de ledenvergadering wordt besloten dat inwonende kinderen van 18 jaar zelf lid moeten zijn.

1935 In een instructie voor de Bode staat onder andere het volgende: “De bode is gekleed in een zwarte jas, een broek, hooge hoed, zwarte handschoenen, zwarte kousen en schoenen. Is steeds behoorlijk geschoren en geknipt, en draagt steeds het door de vereniging uitgereikte onderscheidingsteken. Rooken en pruimen is niet toegestaan”. 1935 Tijdens de ledenvergadering worden de twee bakjes koffie gewijzigd in een chocolademelk en een sigaar.

Bestuur “De Laatste Eer” tijdens viering 26 jarig bestaan van de vereniging in 1939 en afscheid van penningmeester dhr. P. Hofman. Vlnr: staan: de heren M. Swart, F. Visser, H. Luinenburg en H. Koorenstra, zitten: de heren D. Demmer en P. Hofman

1938 Dhr. W. Grouwstra wil alleen drager worden als er zwarte kleren beschikbaar zijn. 

1940 De klok mag door de oorlog niet meer geluid worden. De klokluiders gaan aan de slag als dragers. Later wordt de klok gestolen, maar deze komt in 1945 weer terug.

1943 Twee jaar wordt er geen contributie geïnd omdat de kans er is dat het geld door de bezetter wordt ingenomen.

1947 De discussie over de aanschaf van een auto in plaats van de inzet van een koets breekt los. Aanleiding is de vraag aan dhr. Teernstra een beter paard voor de koets te leveren. Een auto is echter nog te duur.

1951 Een begrafenis kost ongeveer 100 gulden.

1951 De uitvaartvereniging telt in totaal 324 leden.

1973 Er wordt een telmachine aangeschaft voor de penningmeester.

1976 Voor het eerst zijn er twee vrouwelijke leden aanwezig bij de ledenvergadering.

1980 De klok mag niet geluid worden door de slechte toestand van de ophanging van de klok en de kerktoren.

1995 De computer doet zijn intrede voor de digitalisering van het ledenbestand.

2013 Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” bestaat honderd jaar en telt in totaal 513 leden.

Ruim honderd jaar later is “De Laatste Eer” uitgegroeid tot een vereniging met ruim 500 leden. Hiermee zijn we de grootste vereniging van Wijckel en de één na grootste uitvaartvereniging van het cluster Gaasterlan-Sleat. Het bestuur van “De Laatste Eer” is hier trots op.