Uitvaartvereniging
"De Laatste Eer"
Wijckel

Uitvaartverzorgster

Uitvaartverzorgster “Uitvaartvereniging De Laatste Eer” Wijckel

De uitvaartverzorgster neemt een zeer belangrijke rol in bij iedere uitvaart. Tiete Groenhof, oud Wijckeler en tegenwoordig woonachtig in Nijemirdum, vervult deze taak voor uitvaartvereniging “De Laatste Eer” sinds 2002.

Wanneer iemand komt te overlijden is dat een ingrijpende gebeurtenis. In korte tijd moet er veel geregeld worden. Samen met de nabestaanden gaan we op zoek naar de wensen rondom de begrafenis of crematie. De eigen inbreng is van groot belang.

Na het overlijden neemt u contact op met de huisarts. Daarna belt u de uitvaartverzorgster om een tijdstip af te spreken voor verder overleg. U kunt haar op elk tijdstip bellen. 

De uitvaartverzorgster kan in overleg met de nabestaanden diverse zaken voor u uit handen nemen. Om te beginnen met het doen van de aangifte van overlijden bij de gemeente. Verder kunt u denken aan de laatste verzorging van de overledene, het bestellen van een kist en een rouwauto, de locatie van de opbaring (thuis of in een aula) of het regelen van een kerk / crematorium of een andere locatie. Dit alles gebeurd steeds in nauw overleg met de nabestaanden.

 

Bij Overlijden

Neem zo spoedig mogelijk
contact op met uw huisarts.
En vervolgens met onze
uitvaartverzorgster
Tiete Groenhof - Faber
06- 22 96 36 50
(24 uur per dag bereikbaar)