Uitvaartvereniging
"De Laatste Eer"
Wijckel

Vul het e-mailadres in dat bij uw account hoort. Uw gebruikersnaam zal naar dit e-mailadres worden verzonden.

Bij Overlijden

Neem zo spoedig mogelijk
contact op met uw huisarts.
En vervolgens met onze
uitvaartverzorgster
Tiete Groenhof - Faber
06- 22 96 36 50
(24 uur per dag bereikbaar)