Uitvaartvereniging
"De Laatste Eer"
Wijckel

Penningmeester

Sjoerd Spoelstra

Wilhelminastraat 63
8561 AB  Balk
0514854480