Uitvaartvereniging
"De Laatste Eer"
Wijckel

Penningmeester

Sjoerd Spoelstra

Sate Steenbergenstrjitte 34
8561 DW  Balk
0514854480