Uitvaartvereniging
"De Laatste Eer"
Wijckel

Lid worden

 

Aanvrager
Overige gezinsleden
Gelieve aanvullende gezinsleden bij de opmerkingen te vermelden.
Opmerkingen
 

Bij Overlijden

Neem zo spoedig mogelijk
contact op met uw huisarts.
En vervolgens met onze
uitvaartverzorgster
Tiete Groenhof - Faber
06- 22 96 36 50
(24 uur per dag bereikbaar)